Rocznica śmierci ks. Kazimierza Jarosza

29 stycznia rocznica śmierci ks. kanonika Kazimierza Jarosza – „kapłana według Serca Bożego, wielkiego czciciela Najświętszego Sakramentu, niestrudzonego spowiednika, opiekuna ubogich i cierpiących, zasłużonego dla rozbudowy i upiększenia kościoła parafialnego” – jak napisano na tablicy pamiątkowej znajdującej się w kościele.

Ks. Jarosz urodził się 25.07.1912 r. w Karsach. Szkołę Podstawową ukończył w Gręboszowie, gimnazjum w Tarnowie, a studia teologiczne w Tarnowskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Franciszka Lisowskiego w roku 1936. Pracował jako wikariusz w Sobolowie i Jadownikach Podgórnych, a od roku 1943 w Żabnie. Powołany na proboszcza w roku 1950, pełnił tę funkcję przez 29 lat.

W latach 1955-59 rozbudował kościół parafialny w Żabnie, powiększając go o boczne nawy i miejsce pod chórem. Generalnej przebudowie uległa również zakrystia, która otrzymała nową kopułę. Wybudowany został także nowy budynek socjalny (organistówka), kaplica cmentarna oraz ogrodzenie cmentarza parafialnego. Z kolei w roku 1970 rozpoczął pracę nad nową polichromią wnętrza kościoła, którą zakończono w 1972 roku. Przystosował prezbiterium do potrzeb liturgii posoborowej.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność