Podpisano umowy na blisko 2,5 mln zł na realizację 5 zadań inwestycyjnych na drogach

13 lutego w Urzędzie Miejskim w Żabnie podpisane zostały umowy z wykonawcami robót dla 5 zadań na łączną kwotę prawie 2,5 mln zł w związku z otrzymanym przez gminę Żabno dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Edycja 6 PGR/2023.
 
1.Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pasternik w Łęgu Tarnowskim.
Zadanie wykona firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.. Kwota realizacji zadania wynosi 723 439,68 zł.
 
2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. PCK wraz z odwodnieniem w Łęgu Tarnowskim.
Zadanie wykonana firma „TRANS-ART” Artur Trytko w spadku. Koszt realizacji zadania wynosi 474 644,74 zł.
 
3. Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Szkolnej w Niedomicach wraz z niezbędną infrastrukturą.
Zadanie wykona Firma KAMEX-BRUK Adam Kamysz. Koszt zadania to 471 684,02 zł.
 
4. Modernizacja ulicy Jana Wnęka na w Odporyszowie.
Koszt realizacji to 175 175,81 zł.
 
5.Rozbudowa drogi gminnej nr 203529 wraz z budową ścianki szczelnej oraz pozostałą infrastrukturą techniczną na dz. nr 1161, 608 w Sieradzy.
Koszt to 590 642,56 zł.
 
Zadania 4 oraz 5 wykona Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z Dębicy.
Wszystkie zadania zostaną wykonane w niespełna 4 miesiące.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność