Podpisano umowę na remont ul. Zaszkolnej

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie odbyła się uroczystość podpisania umów, na której burmistrz Żabna Marta Herduś wraz ze skarbnikiem gminy Przemysławem Saładygą podpisali dokumenty gwarantujące wsparcie na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej ul. Zaszkolna 203503K w km od 0+488 do km 1+090 w miejscowości Łęg Tarnowski, gmina Żabno. W imieniu województwa małopolskiego umowę sygnował wicewojewoda Ryszard Pagacz. Wartość otrzymanych środków dla inwestycji wynosi 426 784 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Termin realizacji zadania przypada na koniec października br. W spotkaniu uczestniczyli posłowie RP Anna Pieczarka, Piotr Sak oraz Wiesław Krajewski, a także przedstawiciele samorządów gminnych i powiatu tarnowskiego. W ramach prowadzonych prac zostanie wykonany remont nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 602m, w którym jezdnia posiadać będzie szerokość 3,00 m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości do 0,75m oraz zabezpieczanie istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność