Podpisano umowę na remont ul. Zaszkolnej w Łęgu Tarnowskim

W Urzędzie Miejskim w Żabnie podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. “Remont drogi gminnej ul. Zaszkolna 203503K w km od 0+488 do km 1+090 w miejscowości Łęg Tarnowski, Gmina Żabno”. Zakres prac przewidzianych umową zakłada wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie napraw uszkodzonej podbudowy, wykonania remontu jezdni i pobocza. Firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. Z.o.o., która jest wykonawcą zadania zrealizuje niniejsza inwestycję do 22 grudnia br.

Koszt całkowity remontu wyniesie 658 258,80 zł. W kwocie tej znajduje się wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 426 784,00 zł.

Umowę z przedstawicielem firmy Strabag podpisał zastępca burmistrza Piotr Broda wraz z skarbnikiem gminy Żabno Przemysławem Saładygą w obecności wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Żabnie Magdaleny Kardaś- Olesińskiej.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność