Otwarto punkt doradztwa dla rolników w Żabnie

Dziś w Żabnie otwarto pierwsze z dwóch miejsc w gminie, które dedykowane są dla rolników szukających wsparcia w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na swoja działalność. W budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie w godzinach od 8 do 13 w każdy poniedziałek będzie można skorzystać z porad dyżurującego doradcy z Małopolskiego Odrodka Doradztwa Rolniczego. Podczas inauguracji z burmistrz Żabna Martą Herduś spotkał się Eugeniusz Tadel- kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie oraz doradczyni, która będzie dyżurować w naszej gminie – Gabriela Bieniaś.

Podczas dyżurów będzie można liczyć na doradztwo w zakresie sposobów pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych oraz pomoc w dostosowaniu gospodarstw rolnych do standardów unijnych. Ponadto będzie można uzyskać informacje nt. innowacji technologicznych, osiągnięć nauk rolniczych, transferu wiedzy i innowacji w gospodarstwach, poprawy jakości produktów oraz promowania ich na rynkach lokalnych.

Doradca z pewnością będzie przydatny przy udzielaniu pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie programów związanych z finansowaniem rozwoju gospodarstw rolnych oraz wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. Wśród priorytetów doradczych na ten rok znalazły się: upowszechnianie wiedzy i informacji na temat instrumentów Planu Strategicznego WPR z uwzględnieniem warunkowości, upowszechnianie informacji na temat zdrowia zwierząt, upowszechnianie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dostosowanie do zmian klimatycznych oraz ochrona wód, gleby i powietrza.

 

Od 15 marca, jak co roku, ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności. Pracownicy MODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omówienia szczegółów współpracy (tel. 573 486 115, 453 057 298).

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność