Otwarto Centrum Kulturalno- Społeczne w Niedomicach

Na terenie gminy Żabno możemy poszczycić się nowym budynkiem użyteczności publicznej, który ma posłużyć mieszkańcom Niedomic, ale także stać się ośrodkiem, w którego murach będą mogli dobrze spędzić czas mieszkańcy okolicznych sołectw. Dziś nastąpiło wielkie otwarcie Centrum Kulturalno- Społecznego w Niedomicach, a podczas całego dnia imprezę odwiedziło blisko siedemset osób. Dzisiejsze świętowanie w Niedomicach miało wielowymiarowy charakter. Nowy budynek, w którego murach znajduje się nowa przestrzeń dla filii biblioteki, placówka wsparcia dziennego, pokój sołtysa, sala konferencyjna, czy też bogato wyposażone zaplecze kuchenne znalazły uznanie w oczach odwiedzających jego mury. Inauguracji nowej przestrzeni kulturalnej towarzyszył dziś Piknik Historyczny, który powiązany był z gminnymi obchodami 160. rocznicy Powstania Styczniowego, trwających od początku tego roku. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Niedomicach, gdzie mszę świętą w intencji Ojczyzny przez pamięć Powstańców z ziemi żabnieńskiej odprawił bp Leszek Leszkiewicz. Tuż po zakończeniu nabożeństwa wspólnym orszakiem kierowanym przez poczty sztandarowe OSP Niedomice i Szkoły im. Polskich Olimpijczyków udano się w kierunku ul. Szkolnej, gdzie znajduje się Centrum Kulturalno- Społeczne Niedomic. Na placu przed budynkiem odśpiewano hymn państwowy. Tutaj zebrani mieszkańcy i goście byli świadkami odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego Powstańców styczniowych z Niedomic, usytułowanego tuż przed wejściem głównym przed budynkiem. Następnie odczytano apel pamięci i złożono kwiaty oraz znicze u stóp obelisku. Przekazanie nowego budynku mieszkańcom odbyło się poprzez wspólne przecięcie wstęgi przez przedstawicieli samorządu Żabna, grup społecznych i stowarzyszeń działających na terenie sołectwa, uczniów Szkoły im. Polskich Olimpijczyków, a także przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, którzy gościli dziś w Niedomicach – Martę Malec- Lech oraz Józefa Gawrona. Uroczystość otwarcia została zwieńczona koncertem Orkiestry Dętej OSP ze Szczucina. Nowy budynek w Niedomicach powstał w ramach realizacji projektu „Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz. 760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach”, który gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich) w kwocie 2 581 593,74 zł. Koszt powstania nowego obiektu to 4 885 498,31 zł. – Celem Unii Europejskiej jest budowanie Europy z silnym wymiarem społecznym, gdzie kultura i integracja są nieodłącznymi elementami spójności społecznej. Poprzez strategiczne inwestycje, takie jak Centrum Kulturalne w Niedomicach, dążymy do zacieśnienia regionalnych więzi społecznych i kulturalnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 2,5 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udało się nie tylko wybudować nowoczesne centrum kulturalne, ale również stworzyć niezbędną infrastrukturę w jego otoczeniu. Jest to krok w stronę promowania aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej w życiu kulturalnym, co z kolei przyczynia się do lepszej integracji i spójności społecznej  – Marta Wnuk, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Nie był to koniec atrakcji tego dnia. Równolegle do otwarcia Centrum Kulturalno- Społecznego zorganizowany został piknik historyczny, pod honorowym patronatem burmistrza Żabna Marty Herduś. Wydarzeniem, którego jeszcze nie gościliśmy na terenie gminy Żabno, była rekonstrukcja obozu powstańczego z 1863 roku. Za jego inscenizację i jak najwierniejsze oddanie ducha okresu walk XIX wieku odpowiadało Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne „Grot”. Spacerując wokół nowego budynku i podziwiając inscenizację można było zajrzeć na stoiska przygotowane przez 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej, Harcerzy z 5 Tarnowskiej Drużyny im. Janusza Korczaka w Żabnie, czy też Wojskowe Centrum Rekrutacji. Nie obyło się bez smakołyków serwowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ilkowic oraz Stowarzyszenie Razem dla Niedomic i Koło Gospodyń Wiejskich U Kazia z Niedomic. Zabawy i animacje dla dzieci zapewniło z kolei Koło Gospodyń Wiejskich „Gorzycanie” z Gorzyc. Część piknikowa została przygotowana przez Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach projektu „Żabnieńskie drogi do niepodległości”. Dziękujemy wszystkim za dzisiejszą obecność. Dziękujemy również za pomoc organizacyjną przy organizacji otwarcia: dziękujemy pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Żabnie i Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie, pracownikom Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Kołom Gospodyń Wiejskich z Ilkowic, Niedomic i Gorzyc, Ochotniczej Straży Pożarnej z Niedomic, Szkole Podstawowej z Niedomic, Stowarzyszeniu Razem dla Niedomic, Harcerzom z V Tarnowskiej Drużyny. Słowa podziękowań kierujemy również wykonawcy obelisku upamiętniającego Powstańców- pana Ryszarda Prażucha, a także do kierownictwa i pracowników referatu budownictwa Urzędu Miejskiego w Żabnie, za pracę podczas projektowania i powstawania Centrum Kulturalno- Społecznego w Niedomicach.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność