Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie poszukuje osoby Fizjoterapeuty/ Rehabilitanta

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie poszukuje osoby Fizjoterapeuty/ Rehabilitanta do świadczenia Specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu  zamieszkania  na terenie Gminy Żabno.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).:

 1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: fizjoterapeuty/rehabilitanta.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co naj-mniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
  • szpitalu psychiatrycznym;
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  • warsztacie terapii zajęciowej;
  • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Termin realizacji usług lipiec – grudzień 2024 w ilości łącznie 64 miesięcznie tj.

 dziecko 1 : 16 godzin miesięcznie

dziecko 2 : 16 godzin miesięcznie

dziecko 3 : 32 godzin miesięcznie

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społeczne w Żabnie 14 645 65 60 w terminie do dnia 10.07.2024 r.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność