Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 czerwca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żabno. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz na stronie internetowej gminy www.zabno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umwzabno, a także pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zabno_formularz_uwag_or_oz

2) spotkań otwartych dla interesariuszy procesu rewitalizacji, które odbędą się w dniu 9 lipca 2024 r.

  • o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Żabno;
  • o godzinie 16:30 w Domu Ludowym w Otfinowie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Siedliszowice;
  • o godzinie 17:00 w Domu Ludowym w Otfinowie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Pierszyce;
  • o godzinie 17:30 w Domu Ludowym w Otfinowie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Otfinów.

3) wypełnienia formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.zabno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umwzabno oraz elektronicznie pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zabno_ankieta_or

4) zbierania uwag ustnych do protokołu w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pokój nr 14.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@zabno.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno;

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno w godzinach pracy Urzędu;

4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zabno_formularz_uwag_or_oz

5) podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 9 lipca 2024 r.

Zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w konsultacjach społecznych! 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żabno
1a. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żabno (word)
2a. Mapa- uchwała
2b. Mapa- uchwała 2
2c. Mapa- uchwała 3
2d. Mapa- uchwała 4
2e. Mapa- uchwała 5
3. Formularz konsultacyjny
4a. Ankieta – podobszar Otfinów
4b. Ankieta – podobszar Pierszyce
4c. Ankieta – podobszar Siedliszowice
4d. Ankieta – podobszar Żabno
5. GPR- Diagnoza
6. Klauzula informacyjna RODO

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność