Ogłoszenie Konsultacje społeczne w sprawie „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Konsultacje społeczne w sprawie:

– „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Burmistrz Żabna zaprasza do zapoznania się z projektem programu:

„Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024’

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia
6 listopada 2023r.:

  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Żabnie  ul. Jagiełły 1 33-240 Żabno, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żabnie, a nie data stempla pocztowego.
  • pocztą elektroniczną na adres: mlibera@zabno.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 października 2023r. 

Termin zakończenia konsultacji: 6 listopada 2023r. 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  działających na terenie Gminy Żabno i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Żabno.

Projekt

 „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia (LINK)

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność