Oferty Lokalizacyjne

Tereny inwestycyjne będące własnością Gminy Żabno:

1) Odporyszów:

-dz. nr 849/2 o pow. 2,92 ha – RV – 2,92 ha – objęta KW TR1D/00047988/1

-dz. nr 843/1 o pow. 2,21 ha –  RIVb – 0,94 ha, RV – 1.21 ha,  Lz – 0,06 ha – objęta KW TR1D/00043467/5

2) Morzychna

-dz. nr 78/2 o pow. 9,35 ha i dz. nr 100 o pow. 0,60 ha– objęta Księgą Wieczystą nr TR1D/00046499/9, w/w działki sklasyfikowane są jako:

-RIVb-6,92 ha

-RV-2,85 ha

-LsIV-0,13 ha, Lz IV-0,05 ha

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Tarnowska zatwierdzony   uchwałą  nr XXIX/268/2009 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29.09.2009  działki nr  78/2 i 78/6, 78/7 przeznaczone są jako – „Strefa przemysłowa” Tereny produkcyjno – usługowe o symbolu – 13 – 14. PU.

 

Działki nr 78/2 i 100 połączyły się i tworzą nową działkę nr ewid. 275 –  o pow. łącznej 9,9687  ha – będące własnością Gminy Żabno

3) Sieradza

-dz. nr 506/12 o pow. 10,87 ha – objęta Księgą Wieczystą nr TR1D/00046068/9, w/w działka sklasyfikowane są jako:

– ŁV – 4,72 ha

– PsIV – 4,15 ha

– W-ŁV – 0,07 ha,

– W-PsIV – 0,10 ha,

– LzIV – 0,24 ha,

– Lzr-ŁV – 1,59 ha.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność