Oferta Stowarzyszenia „Razem dla Niedomic” na realizację zadania publicznego „Aktywne i bezpieczne lato-wakacje bez używek”

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Razem dla Niedomic”, 33-132 Niedomice ul. Szkolna 2 na realizację zadania publicznego „Aktywne i bezpieczne lato-wakacje bez używek”.

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2296499,oferta-stowarzyszenia-razem-dla-niedomic-na-realizacje-zadania-publicznego-aktywne-i-bezpieczne-lato.html

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność