Oferta Koła Gospodyń Wiejskich „u Marysi” w Łęgu Tarnowskim na realizację zadania publicznego „Z dala od uzależnień świętujemy Mikołajki”

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 9 października 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich „u Marysi” w Łęgu Tarnowskim, 33-131 Łęg Tarnowski ul. Witosa 187a na realizację zadania publicznego „ Z dala od uzależnień świętujemy Mikołajki”.

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 6.000 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 10 listopada 2023 r. do dnia 15 grudnia
2023 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 17 października 2023 r. do dnia 25 października 2023 r. Jednocześnie informuje się, że w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

OFERTA

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność