Nowy sprzęt dla jednostek OSP

W Urzędzie Miejskim w Żabnie miało miejsce uroczyste przekazanie nowo zakupionych kompletów odzieży specjalnej oraz wyposażenia dedykowanej strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żabno. Inwestycja w poprawę bezpieczeństwa na terenie naszej gminy odbyła się dzięki wsparciu z ministerialnego Funduszu Sprawiedliwości.
W ramach zadania zakupiono: kamerę termowizyjną, ubrania specjalne, maszt oświetleniowy, pilarkę do drewna, latarki, węże tłoczne, obuwie, hełmy, detektory gazu, system komunikacji, prądownicę, a także motopompę w wersji tradycyjnej i pływającej. Stroje i elementy wyposażenia zasiliły wyposażenie jednostek: OSP Odporyszów, OSP KSRG Niedomice, OSP KSRG Łęg Tarnowski, OSP KSRG Żabno i OSP Bobrowniki Wielkie.
Zakupu dokonano w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu Instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym, na który gmina Żabno otrzymała 128 700,00 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 130 000,00 zł, a różnicę po między tym kosztem, a dofinansowaniem z Funduszu pokryto ze środków budżetowych samorządu gminy.
Dodać należy, że nie jest to pierwsze tego typu doposażenie w stroje specjalne jednostek OSP w naszej gminie. W minionych latach wielokrotnie udawało się pozyskać środki na ich zakup, czy to z Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy też z ministerialnej puli z Funduszu Sprawiedliwości.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność