Nowy samochód asenizacyjny do obsługi mieszkańców Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji

Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji odebrał wczoraj nowoczesny samochód asenizacyjny, który został przekazany do RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej. Pojazd obsługiwać będzie mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku, w tym mieszkańców gminy Żabno.

Nowy samochód pozwoli na szybki dojazd do miejsca awarii i sprawne jej przeciwdziałanie. Posiada wiele nowoczesnych funkcji, w tym czyszczenie kanalizacji z funkcją recyklingu, a jego dużą zaletą jest możliwość radiowego sterowania elementów wykonujących pracę. Wraz z samochodem RPWiK wzbogaciło swój stan o agregat prądotwórczy o mocy 65 KW oraz samojezdną kamerę do kontroli sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Związek Gmin na zakup sprzętu otrzymał dofinansowanie w kwocie 3,17 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny trzech gmin wyniósł 175 tys . zł

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność