NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

W dniu 5 czerwca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem a Gminą Żabno na realizację programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Wojewoda przyznał dotację celową w wysokości 11 000,00 zł na realizację zadania publicznego, które obejmuje zakup książek i realizację działań promujących czytelnictwo. Wsparcie finansowe otrzymały:

Publiczne Przedszkole w Żabnie w wysokości 3 000,00 zł + kwota wkładu własnego 750,00 zł,

Publiczne Przedszkole w Niedomicach w wysokości 3 000,00 zł + kwota wkładu własnego 750,00 zł,

Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim Nr 2 w wysokości 2 500,00 zł + kwota wkładu własnego 625,00 zł,

Publiczne Przedszkole w Gorzycach w wysokości 2 500,00 zł + kwota wkładu własnego
625,00 zł.

Realizacja zadania objęła rok szkolny 2024/2025. Całkowita wartość zadania wyniosła
13 750,00 złotych.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność