Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Okres II Wojny Światowej, to czas czynów, bohaterskiego stawiania oporu najeźdźcy, czynnej walki zbrojnej, ale też walki „podziemnej”. Historia pokazała, że doświadczenia konspiracji konieczne były w czasie, w którym jako państwo cieszyć się powinniśmy suwerennością i swobodą państwową. Żołnierze tzw. „drugiej konspiracji” działali na terenie całego państwa polskiego, stawiając opór wpływom sowieckim. Walcząc o prawo do demokratycznego społeczeństwa byli szykanowani, piętnowani i niejednokrotnie płacili za to najwyższą cenę.

W przypadającym na dziś Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” chciejmy zachować pamięć o nich, poznawać ich historię, życiorysy, zastanowić się nad wyborami, które musieli podejmować w trudnych dla Polski dekadach.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność