Nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, czyli grona ekspertów, którzy wspierają Województwo Małopolskie m.in. w rozdziale dotacji dla organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia kandydatów wraz z rekomendacjami urząd marszałkowski czeka do 5 marca 2024 roku. Jeśli działasz w małopolskich organizacjach pozarządowych i chcesz mieć wpływ na to, jak urząd marszałkowski województwa małopolskiego ocenia oferty od NGO, które wpływają w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, masz na to szansę – wystartuj w trwającym właśnie naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

Głównym zadaniem kandydatów będzie reprezentacja organizacji pozarządowych (lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w opiniowaniu ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego. Kandydatów mogą więc zgłaszać zarówno organizacje pozarządowe, jak i podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego czy innych kościołów, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym kluby sportowe będące spółkami).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją należy do dnia 5 marca 2024 roku:

  1. Przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, ul. Zacisze 7, 31-156 Kraków

Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, nie data stempla pocztowego.

  1. Złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym, przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek) w godzinach od 8.00 do godz. 16.00. Koniecznie z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych – ngo”.
  2. Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ePUAP),

Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora współpracy z organizacjami pozarządowymi lub w Zespole ds. Wspierania Inicjatyw Obywatelskich pod numerem telefonu: 12 61 60 522 lub pod adresem e- mail: ngo@umwm.malopolska.pl.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność