Mieczysław Czosnyka laureatem nagrody Pamięć i Tożsamość

Mieczysław Czosnyka został uhonorowany III miejscem nagrody „Pamięć i Tożsamość” – nagrodą województwa małopolskiego, która została wręczona podczas wczorajszej gali w Operze Krakowskiej. Kandydaturę Mieczysława Czosnyki do nagrody zgłosiła gmina Żabno.
Nagroda „Pamięć i Tożsamość” nawiązuje do życia i dzieła Patrona Małopolski – Św. Jana Pawła II, a przyznawana jest za propagowanie historii, postaw patriotycznych, budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego Małopolski. Nagroda przyznawana jest w kategorii „organizacja pozarządowa” oraz „osoba”.
Nasz laureat jako prezes Fundacji im. Jana Szczepanika propaguje postać genialnego wynalazcy z Galicji, jest redaktorem naczelnym „Rocznika Tarnowskiego”, współpracuje z wieloma redakcjami czasopism oraz portalami internetowymi. Opracował szereg biografii bohaterów i rodzin walczących o wolność Rzeczypospolitej. Jest propagatorem lokalnej historii i turystyki; prowadził wiele rajdów z młodzieżą; wygłaszał wykłady i prelekcje historyczne lub lingwistyczne. Jest autorem kilkunastu książek – monografii miejscowości, szkół, parafii, instytucji, także 10. publikacji z serii „Biblioteka Fundacji im. Jana Szczepanika” oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilkuset publicystycznych.
Laureaci nagród odebrali wczoraj symboliczne statuetki oraz czeki z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jana Tadeusza Dudy oraz dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Moniki Gubały. Gratulacje laureatowi nagrody w imieniu samorządu Żabna złożył obecny na gali zastępca burmistrza Piotr Broda.
Serdecznie gratulujemy!

#GminaŻabno

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność