Masz nowe źródło ogrzewania lub zmieniasz piec – złóż deklarację CEEB

Deklaracja CEEB to oświadczenie składane na ceeb.gov.pl m.in. przez właściciela domu jednorodzinnego lub zarządcę budynku. Oświadczenie dotyczy wszystkich – zarówno obecnych jak i nowych – źródeł ciepła i spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW. Informacje o tym jak krok po kroku złożyć deklarację dostępne są w załączonej ulotce GUNB (link poniżej)

Deklarację CEEB składamy od 1 lipca 2021 r.

Obowiązek składania deklaracji CEEB wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

WAŻNE! Nowe źródło ciepła – nowa deklaracja

Jednorazowe wypełnienie deklaracji nie sprawia, że obowiązek ten zanika. Każde nowe zainstalowane źródło ciepła wymaga złożenia nowej deklaracji. Powinniśmy ją zatem powtarzać za każdym razem gdy następuje zmiana źródła ciepła.

Jak możemy złożyć deklarację?

W formie elektronicznej – https://zone.gunb.gov.pl

W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku) – https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji

Link do materiałów informacyjnych (ulotka GUNB): https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/739_gunb_ulotka_ceeb_a5_v10.pdf

 

Żródło: GUNB

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność