Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zawiadamia

ZAWIADOMIENIE

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni:

1. Każdy właściciel koniowatego musi mieć założony nr siedziby stada (ARiMR), który należy podać przy identyfikacji konia oraz zgłosić urodzenie źrebięcia do 90 dni do ARiMR (wydrukowane zgłoszenie koniowatego do rejestru – opisu).
2. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2023r. do paszportu (koszt paszportu 230zł.+ opłata pocztowa) pod matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2022r. Źrebięta wszystkich ras mogą być znakowane po ukończeniu 14 dni życia, jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe (paszport koniowatego musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia (źrebię musi być opisane, zaczipowane i wydany paszport).
3. opis słowny i graficzny oraz czipowanie koni bez świadectwa pokrycia urodzone 2023r. – opłata za paszport jest większa o 300 zł,
4. selekcja źrebiąt sysaków, rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną, opłata–8 zł/ 1 źrebaka.
5. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy – opłata za licencję 70 zł., dla klaczy rasy: hc, kn, kuc -100zł.
6. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 20 zł, dla klaczy bez źrebaka 10 zł. Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł).
7. przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy 100 zł.
8. konie zidentyfikowane powyżej 12 mies. bez pochodzenia – otrzymują dokument zastępczy (konie z takim dokumentem nie podlegają ubojowi). Opłata za zastępczy dokument jest większa o 300 zł.
9. płatność za wykonywanie czynności zootechnicznych lub identyfikacji koni będą pobierane w dniu wykonania w/w. usługi.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność