Laboratoria Przyszłości

Rok szkolny 2022/23 to rok, w którym uczniowie Szkoły im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. W ramach tego programu zakupiono dla szkoły drukarkę 3D, mikrokontrolery, klocki lego, okulary VR, roboty Photon, mikroskopy, sprzęt do nagrań, kamerę i wiele innych sprzętów na miarę XXI w. Zakupione w ramach programu sprzęty były wykorzystywane na lekcjach we wszystkich klasach I – VIII. W obrębie całego roku szk. przeprowadzono blisko 190 lekcji z użyciem nowych pomocy dydaktycznych, co pozwala stwierdzić, że tygodniowo odbywało się średnio 6 lekcji z wykorzystaniem sprzętu z programu „Laboratoria Przyszłości”. Uczniowie naszej szkoły zarówno uczyli się obsługi drukarki 3D, jak i oglądali ciekawe filmy edukacyjne za pomocą okularów VR. Młodsze klasy obserwowały zjawiska pogodowe odczytując dane ze stacji pogody, korzystały z wielu zestawów klocków, a na zajęciach z przyrody uczyły się posługiwać taśmą mierniczą i dokonywały pomiaru boiska szkolnego, aby następnie wykonać jego plan w odpowiedniej skali. Klasy starsze obserwowały różne preparaty za pomocą mikroskopów, wykorzystywały do doświadczeń zestawy elektrostatyczne, uczyły się kodowania i programowania na przykład z użyciem robotów Photon czy budując z klocków mobilne pojazdy przyszłości albo figury przestrzenne. Zabawy z klockami były obecne na wielu przedmiotach, ale nie zabrakło ich również na świetlicy szkolnej. Na lekcjach informatyki uczniowie klas starszych zgłębiali tajniki modelowania 3D w programie Tinkercard, zaprojektowali własne modele np. pojazdy samochodowe, budowle, breloczki, kostki do gry, a później mogli je wydrukować w szkolnej drukarce 3D. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli również w zajęciach warsztatowych Klubu Młodego Programisty w trybie online, na których doskonalili umiejętności z programowania. W drugim półroczu szkoła uczestniczyła w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia uczniów szkół i placówek oświatowych. Grant 3”, w ramach którego prowadzone były dla uczniów zajęcia dodatkowe TIK. Uczniowie poszerzali na tych zajęciach umiejętności wykorzystywania technik informacyjno – komunikacyjnych, uczyli się kodowania i programowania. Dla uczniów klas I – III klasy starsze wraz z opiekunami zorganizowały event o nazwie „Dzień Nauki przez Zabawę”, podczas którego w przystępny sposób z użyciem sprzętów zakupionych w ramach „Laboratoriów Przyszłości” przedstawiano i opisywano maluchom różne zjawiska fizyczno – geograficzno – chemiczne. Podczas wszystkich szkolnych wydarzeń jak akademie, występy, projekty itp. wykorzystywano nowy sprzęt nagłośnieniowy, a za pomocą kamery i nowego aparatu fotograficznego wszystkie wydarzenia udało się udokumentować. Cały rok korzystania z innowacyjnych sprzętów poszerzył w dużym stopniu wiedzę i rozwinął umiejętności uczniów z zakresu kodowania, programoania i obsługi tego sprzętu. Nauczyciele zyskali mozliwość takiego prowadzenia zajęć, aby były angażujące i ciekawe dla uczniów. Lekcje pozwoliły uczniom odkryć ich talenty, poszerzały ich zakres kreatywnego myślenia, a przede wszystkim wzbogaciły ich wiedzę. #Laboratoria Przyszłości

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność