Ks. Roman Wójcik został Honorowym Obywatelem Gminy Żabno

W kościele parafii pw. Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim odbyła się wczoraj uroczystość wręczenia Honorowego Obywatelstwa Gminy Żabno księdzu Romanowi Wójcikowi, długoletniemu proboszczowi parafii w Łęgu Tarnowskim. Tytuł został nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie na wniosek Radnych i mieszkańców Łęgu Tarnowskiego. Ks. Roman Wójcik jest piątą osobą w powojennej historii gminy, która otrzymała Honorowe Obywatelstwo Gminy Żabno. Wcześniej uhonorowani nim zostali: ks. Zdzisław Podstawa, Paweł Domański, Maria Witkowska oraz Zygmunt Zając.

Wczorajsza uroczystość odbyła się tuż po mszy świętej, tak by zarówno zaproszeni goście, jak i mieszkańcy miejscowości mogli wspólnie uczestniczyć w tym podniosłym wydarzeniu. Nadanie tytułu rozpoczęło się od nut pieśni „Barka” wyśpiewanej przez Zespół Folklorystyczny Bobrownianie, a następnie prowadząca wydarzenie Lucyna Jackowska, przywitała przybyłych w ten dzień do Łęgu Tarnowskiego gości. Aktu odczytania uchwały Rady Miejskiej w Żabnie, którym Honorowe Obywatelstwo zostało przyznane, dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Andrzej Głód, a tuż po nim laudację na cześć ks. Romana Wójcika wygłosiła burmistrz Żabna Marta Herduś. Nie obyło się bez podziękowań, które skierował do zebranych ks. Roman Wójcik, a także gratulacji i życzeń, które popłynęły w jego stronę. W kościele parafialnym odbyła się pierwsza część uroczystości, druga miała miejsce w budynku Centrum Kulturalno- Oświatowo- Społecznym. To tutaj Honorowego Obywatela ze sceny przywitały dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dedykując mu swój występ. Również w „KOS-ie” nie mogło zabraknąć wspomnień o pracy, o wspólnym życiu, o posłudze kapłańskiej ks. Romana Wójcika, jak i anegdot na jego temat. Spotkanie zwieńczył poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich U Marysi z Łęgu Tarnowskiego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo pocztom sztandarowym z jednostek OSP w Bobrownikach Wielkich, Siedlca, Białej, Łęgu Tarnowskiego oraz Ilkowic, jak i pocztom Szkół Podstawowych z Bobrownik Wielkich, Ilkowic i Łęgu Tarnowskiego. Wyrazy podziękowania kierujemy również w stronę Zespołu Folklorystycznego Bobrownianie oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim wraz z przygotowującymi część artystyczna nauczycielami.

Ks. Roman Wójcik urodził się 25 sierpnia 1931 roku w Ołpinach w rodzinie Eleonory i Władysława Wójcików.  Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, a następnie kontynuował naukę w liceum w Bieczu, gdzie w 1951 r. zdał egzamin dojrzałości. Po 5 latach studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, 24 czerwca 1956 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Karola Pękali, po czym służył pomocą duszpasterską w parafii w Nowym Wiśniczu. Po kilku miesiącach został skierowany do posługi wikariusza parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. Stamtąd w 1959 r. trafił do parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Krynicy-Zdroju, gdzie pracował do 1963 roku. Kolejnym miejscem posługi była parafia pw. św. Wojciecha w Szczawnicy, gdzie ks. Roman Wójcik przepracował dekadę. W 1973 roku,  decyzją ks. bpa Jerzego Ablewicza Ksiądz Prałat otrzymał probostwo w parafii pw. św. Trójcy w Łęgu Tarnowskim, gdzie pracował przez 28 lat. W tym czasie pełnił m.in. urząd Wicedziekana Dekanatu Tarnów-Zachód oraz dziekana Dekanatu Żabno. W 2001 roku przeszedł na emeryturę i od tego czasu jako rezydent pomaga w duszpasterstwie w parafii Łęg Tarnowski.

Parafia, którą przejął ks. Roman Wójcik w 1973 roku obejmowała sześć miejscowości znajdujących się w granicach dzisiejszych gmin: Radłów, Tarnów oraz Żabno, a jednym z pierwszych działań podjętych przez nowego proboszcza była budowa nowej plebanii, której poświęcenie odbyło się w 1976 roku. W kolejnych latach ksiądz Prałat podjął działania mające na celu budowę nowego kościoła w Łęgu Tarnowskim Zamościu. 10 lipca 1984 r. formalnie erygowana została nowa parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Łęgu Tarnowskim, a ks. Roman Wójcik przez dwa miesiące był jej pierwszym proboszczem. W drugiej połowie lat 80-tych doprowadził do wybudowania kaplicy w Siedlcach oraz Białej. Wykonał również generalny remont macierzystego kościoła parafialnego oraz zaadaptował dawną wikarówkę na cele społeczne, m.in. mieściła się tutaj filia biblioteki. Dzięki staraniom Ks. Prałata po ponad 50 latach od zburzenia, w 1996 r. odbudowano wieżę kościelną, a pod koniec proboszczowania wybudowano od podstaw grobowiec księży proboszczów.

Ks. Roman Wójcik dbał także o filialny kościół pw. św. Sebastiana w Ilkowicach. Troszczył się o otoczenie kościoła i cmentarza. Zaadoptował dawną kaplicę grobową Męcińskich-Zborowskich na dom przedpogrzebowy. Udzielał się społecznie jako kapłan, proboszcz i dziekan. Dzięki jego staraniom w powołano Szkołę Podstawową Nr 2 w Łęgu Tarnowskim oraz utworzono w Pałacu Męcińskich-Zborowskich Publiczne Gimnazjum. Służył i służy pomocą oraz doradza wielu ludziom i instytucjom.

Słynął i słynie do dziś z pięknej dykcji i wyrazistego głoszenia nie tylko Słowa Bożego. Jak sam mawia: „Ja starałem się być wierny poleceniu Pana Jezusa: „Idźcie i głoście”. Nie mówił „Idźcie i czytajcie, idźcie i mówcie!”. A głosić to znaczy mówić głośno i donośnie. Tak starałem się czynić…”. Owocem tych słów były nie tylko kazania głoszone przy okazji różnych uroczystości kościelnych czy świeckich, ale także jako ceniony kaznodzieja był zapraszany do wygłoszenia serii 40 rekolekcji w różnych zakątkach Polski, Stanach Zjednoczonych, Ukrainie i Białorusi. Na okoliczność 50-lecia pobytu w Łęgu Tarnowskim Ksiądz Prałat zdecydował się na opublikowanie liczącego ponad 800 stron „Zbioru kazań”, które są tylko maleńką częścią tego, co zapisał i wygłosił.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność