Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Marszałek Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 30, 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2434610,informacja-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-.html

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. poprzez formularz dostępny TUTAJ oraz pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ponadto projekty dokumentów są wyłożone do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, Dziennik Podawczy, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

W ramach konsultacji społecznych, w dniu 23 kwietnia 2024 r. (tj. wtorek) o godz. 13.00 w Hotelu Polonez (sala lustrzana) przy ul. Reymonta 15 w Krakowie, odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych.

Źródło: UMWM

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność