Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla obszaru województwa małopolskiego.

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Programu można składać w terminie do 20 października 2023 r.

Aby wziąć udział w konsultacjach projektu należy zarejestrować swój adres mailowy na stronie:

https://formularze.powietrze.malopolska.pl/index.php/482518?lang=pl

Na podany adres mailowy automatycznie zostanie wysłany link do interaktywnego formularza konsultacyjnego.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców w zakresie zaproponowanych kierunków aktualizacji Programu.

 

https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność