Jubileusz 50- lecia Par Małżeńskich to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu naszej gminy. Co roku Jubilaci oraz ich rodziny zapraszane są na specjalnie przygotowaną uroczystość, podczas której wręczane są medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale te nadawane są przez Prezydenta RP.

Dwadzieścia dziewięć par z terenu naszej gminy otrzymało zaproszenia i miało okazję uczestniczyć we wczorajszym wydarzeniu zorganizowanym na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Po przywitaniu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żabnie Alicję Woźniak, nastąpiło uroczyste udekorowanie Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którego dokonała burmistrz Żabna Marta Herduś, w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie Andrzeja Głoda, reprezentującego Wojewodę Małopolski kierownika delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie Piotra Łosińskiego oraz zastępcy burmistrza Piotra Brody. Oprócz medali Jubilaci otrzymali upominki od żabnieńskiego samorządu.

Tuż po oficjalnej części na scenie pojawił się zespół Cantabile, który swoim repertuarem wprowadził wszystkich w sentymentalny, ale i również zabawowy nastrój. A kontynuacją do dalszego wspólnego świętowania był poczęstunek, odśpiewanie „sto lat” oraz pokrojenie tortu weselnego.

Pary,  którym przyznano „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”:

1. ZOFIA i STANISŁAW ADAMCOWIE

2. JÓZEFA i MIECZYSŁAW BANKOWIE

3. MARTA i TADEUSZ BIESIADOWIE

4. ANNA i MARIAN CHROMOWIE

5. LUDMIŁA i JANUSZ GŁADYSZOWIE

6. WIESŁAWA i STANISŁAW GÓROWSCY       

7. KAZIMIERA i KAZIMIERZ HAJDUKOWIE

8. LUCYNA i EDWARD JARCZYKOWIE

9. MARIA i JÓZEF KLUZOWIE

10. JANINA i MARIAN KŁĘKOWIE

11. ROMANA i KAZIMIERZ KOCONIOWIE

12. HELENA i WŁADYSŁAW KOZYROWIE

13. HELENA i ADAM KRASOWIE

14. MARIA i ALEKSANDER KRÓLOWIE

15. MARIA i JÓZEF KUKLOWIE

16. JADWIGA i JAN KUMOROWSCY

17. MARIA i LESŁAW KURPISZOWIE

18. ALINA i JANUSZ KURPISZOWIE

19. ZOFIA i WIESŁAW ŁOBODOWIE

20. JANINA i STANISŁAW NAGÓRZAŃSCY

21. DANUTA i FRANCISZEK PATONIOWIE

22. WŁADYSŁAWA i KAZIMIERZ PRAŻUCHOWIE

23. MARIA i JAN SKŁADANOWSCY

24. JANINA i KAZIMIERZ SKOWRONOWIE

25. JANINA i EUGENIUSZ TARCHAŁOWIE

26. KRYSTYNA i MIECZYSŁAW TARCZONIOWIE

27. MARIA i EUGENIUSZ TARKOWIE

28. CZESŁAWA i WŁODZIMIERZ URBANOWIE

29. JANINA i MARIAN WAŚNIOWSCY

Gratulujemy!!!

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność