INFORMATOR TELEADRESOWY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY DOMOWEJ NA TERENIE POWIATU TARNOWSKIEGO

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie poniżej załączony został zaktualizowany Informator Teleadresowy instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej na terenie Powiatu Tarnowskiego, które realizują oferty dla osób doznających oraz stosujących przemoc domową.

Informator 

Informator wersja edytowalna

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność