Informacje o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych i w terminach podpowiadanych w zestawieniu poniżej.

Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630)

 

ŻABNO
ŚWIĘTEGO JANA
TARNOWSKI
MAŁOPOLSKIE
2024-01-15 – 2024-01-19
Więcej informacji:

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność