Informacja: Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Bobrowniki Wielkie, w Bobrownikach Wielkich, ul. Długa 63 na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Żabno”.

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571) informuje, iż w dniu 25 maja 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Bobrowniki Wielkie, w Bobrownikach Wielkich, ul. Długa 63 na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Żabno”.

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 2.500 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 22 czerwca 2023 r. do dnia 15 lipca 2023 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 29 maja 2023 r. do dnia 6 czerwca 2023 r. Jednocześnie informuje się, że w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

 

ZAŁĄCZNIK:

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2286860,ogloszenie-oferta-stowarzyszenia-rozwoju-solectwa-bobrowniki-wielkie-w-bobrownikach-wielkich-ul-dlug.html

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność