Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze podinspektor – ekodoradca Panią Katarzynę Panek zam. w Łęgu Tarnowskim

Pani Katarzyna Panek spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na powyższe stanowisko.

Pani Katarzyna Panek posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych jej zadań na danym stanowisku.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność