Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze –  podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa wybrano  Pana Krzysztofa Batko, zam. Tarnów.

Pan Krzysztof Batko spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na powyższe stanowisko.

Pan Krzysztof Batko posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych mu zadań na danym stanowisku.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność