Informacja na temat dyżurów Urzędnika Wyborczego w Gminie Żabno

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonywaniem obowiązków urzędnika wyborczego informuję, że w dniach:

– 8 września 2023 r. (tj. piątek) w godz. 1400 – 1500

– 14 września 2023 r. (tj. czwartek) w godz. 1500 – 1600

– 15 września 2023 r. (tj. piątek) w godz. 1400 – 1500

w budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie przy ul. Jagiełły 1 (pok. nr 13) pełniony będzie dyżur celem udzielania wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

Nr tel. (14) 645 60 12 

 

Urzędnik Wyborczy

Izabela Pintatara –Twardy

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność