Informacja n.t. zwiększonego ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella

W związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zwraca się z prośbą o podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi związanego z funkcjonowaniem instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody w szczególności:

− w budynkach i obiektach i wysokiego ryzyka występowania bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych,
− w systemach instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych w aspekcie weryfikacji, czy zapewniona jest stała kontrola pracy systemu z uwzględnieniem okresowych przeglądów technicznych i sanitarnych.

Z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodnymi i urządzeniami występującymi w budynkach, opracowane zostały przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella, (dostępne pod adresem: http://www.gov.pl/web/gis/zapobieganie-zakażeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella-zalecenia-dot-ponownego-otwierania-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydluzonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji2)
Zawarte w nich wskazówki pomogą zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stanowić występujące w wodzie bakterie Legionella sp. W dokumencie wskazany jest zakres podstawowych działań technicznych dla różnego typu systemów/urządzeń lub ich elementów.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność