Informacja dot. składania wniosków o stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe w roku 2023

Informacja dot. składania wniosków o stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe w roku 2023

Informujemy , że zgodnie z Uchwałą  NR XLIII/577/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018r. w sprawie określa zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2023,  do dnia   31.01.2024r. można składać  wnioski zgodnie z obecnie przyjętymi procedurami zawartymi w regulaminie §2 pkt. 1 stanowiącym załącznik do w/ w Uchwały tj.:

  • Nagrodę i wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który :

a)jest zamieszkały na stałe w Gminie Żabno

  1. b) ma status amatora
  2. c) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym:

– zajął co najmniej 10 miejsce w Mistrzostwach Polski  ( organizowanych przez właściwy polski związek sportowy ) lub

– brał udział w Mistrzostwach świata lub Europy lub

– zajął co najmniej 6 miejsce w akademickich Mistrzostwach Polski lub

– zajął co najmniej 4 miejsce w zawodach osób niepełnosprawnych na szczeblu wojewódzkim lub

– zajął co najmniej 4 miejsce we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim w zawodach organizowanych przez właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy

  1. d) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca , przestrzega powszechnie obowiązujące normy społeczne i godnie reprezentuje Gminę Żabno.

Uchwała   NR XLIII/577/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018r. w sprawie określa zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz  Regulamin w sprawie określania zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe stanowi załącznik do ogłoszenia.

Kompletnie wypełniony wniosek (stanowiący załącznik do uchwały) należy składać na Dzienniku Podawczym w zaklejonej kopercie, podpisanej:

Wniosek o przyznanie stypendiów sportowych / nagród i wyróżnień.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność