Informacja dot. możliwości ubiegania się o unijne dotacje na dostosowanie prowadzonych w województwie małopolskim żłobków i klubów dziecięcych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, związki wyznaniowe oraz administracja publiczna mogą ubiegać się o unijne dotacje na dostosowanie prowadzonych w województwie małopolskim żłobków i klubów dziecięcych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Wsparcie dotyczy wyłącznie dostosowania istniejących w Małopolsce miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych i może zostać przeznaczone na dostosowanie opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia niedostosowania placówki.

 

Odbiorcami docelowymi wsparcie w ramach projektów zgłaszanych w tym konkursie są:

  • podmioty prowadzące instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce),
  • pracownicy w/w podmiotów,
  • osoby pracujące w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością o ile posiadają status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub osoby pracującej.

Jak złożyć wniosek?

Nabór trwa do 27 lutego 2024 roku. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu IGA dostępnego na stronie internetowej: https://iga.malopolska.pl. Wniosek musi być autoryzowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowa dokumentacja i regulamin konkursu znajdują się na dedykowanej stronie internetowej. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię nr 12 616 0 616 lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pod numerem tel. 12 42 87 830 (dni robocze w godzinach 10-13).

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na szkolenie, które odbędzie się  01.02.2024 r., w godz. od 10.00 do 14.30, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność