INFORMACJA DLA ROLNIKÓW: ASF – środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń

NFORMACJA DLA ROLNIKÓW: ASF – środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń

 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającym środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605

INFORMACJA (.pdf)

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność