III DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W NASZEJ SZKOLE

Rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem KAŻDEGO z nas – takie jest jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków. Zasadniczym celem obchodów Dnia Języków Obcych jest podnoszenie świadomości w zakresie: – bogactwa i różnorodności językowej Europy, – potrzeby zwiększenia zakresu nauczania języków, co skutkuje wielojęzycznością, – potrzeby osiągnięcia przez uczniów pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków obcych, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy. W czwartek, 30 listopada 2023 roku świętowaliśmy w Naszej Szkole w Otfinowie Dzień Języków Obcych, który obchodzony jest 26 września w Europie. W wydarzenie zaangażowała się cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uczniowie losowali jeden kraj (Anglia, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Holandia) i pod okiem wychowawców zajęli się realizacją 6 zadań w turnieju międzyklasowym: – udekorowanie swojej sali w barwy i symbole narodowe, – wykonanie plakatu przedstawiającego wylosowany kraj, uwzględniając m.in. aspekt językowy i ciekawostki, – przygotowanie tradycyjnej potrawy i napoju, – zaprezentowanie piosenki w jednym z języków obcych, – zaprezentowanie umiejętności tanecznych, – prezentacja charakterystycznej postaci. Uczniowie rywalizowali ze sobą o puchar przechodni i nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły i radę rodziców. Gośćmi specjalnymi i członkami jury byli w tym roku, Sołtys Otfinowa – Pan Kamil Nowak oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Małgorzata Piątek. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a jury nie miało łatwego zadania z wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie na podium stanęli, na miejscu III ex aequo klasy: 4 (Holandia) i 6 (Anglia), na miejscu II również ex aequo klasy: 7 (Niemcy) i 8 (Hiszpania), a zwycięzcą została klasa 5 (Grecja). Gratulujemy wszystkim klasom dużego zaangażowania i wspaniałej walki w duchu fair play. Dominika Macko

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność