Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w Kościele pw. Ducha Świętego, a także uroczystym złożeniem wiązanek kwiatów świętowano w Żabnie 232. rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji trzeciomajowej. Uroczystości na Placu Niepodległości w Żabnie przy Pomniku Poległym za Ojczyznę przyciągnęły, pomimo niekorzystnej aury, wiele osób, które tego dnia wspólnie uczciły Narodowe Święto ku pamięci uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nie zabrakło wielu pocztów sztandarowych reprezentujących gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, szkoły, stowarzyszenia i grupy związkowe. Oficjalna część obchodów rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu Polski, a także części artystycznej zaprezentowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Żabnie, a przygotowanej pod kierownictwem nauczycieli: Marzeny Kochanek i Wojciecha Pyterafa. Tuż po występie złożno wiązanki kwiatów, które odbierali pełniący jak co roku wartę przy Pomniku, harcerze z V Tarnowskiej Drużyny w Żabnie. W imieniu samorządu gminy Żabno kwiaty złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Andrzej Głód, zastępca burmistrza Piotr Broda oraz sekretarz gminy Tomasz Gdowski. Wśród delegacji składających kwiaty znaleźli się również przedstawiciele: Komisariatu Policji w Żabnie, Stowarzyszenia Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Żabna, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Żabnie, przedstawiciele Klubu Senior + w Żabnie, przedstawiciele Rady Żabna, Zarządu Gminnego PSL, Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego w Niedomicach, Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, Ochotniczych Straży Pożarnych, społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie, przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Żabnie, przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury i Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej. Dziękujemy za dzisiejszą obecność podczas Świętowania. Dziękujemy również za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości: harcerzom z V Tarnowskiej Drużyny w Żabnie, druhom z OSP Żabno, pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Żabnie oraz uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Żabnie.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność