Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza do udziału w XIII Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej pod hasłem „Ewangelia w piosence”

Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza do udziału w XIII Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej pod hasłem „Ewangelia w piosence”.

Celami konkursu są: wspieranie osób uzdolnionych wokalnie, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja kultury muzycznej oraz wartościowych treści muzycznych i sacrum w utworach religijnych, a także promocja lokalnych talentów muzycznych.

Konkurs odbędzie się 10 października 2023 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Warunkiem udziału w Konkursie jest doręczenie do siedziby Organizatora do dnia 5 października br. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia. Podpisaną i zeskanowaną kartę zgłoszenia można także wysłać mailem na adres gckkonkursy@onet.pl.

Szczegółowe zasady udziału zawiera Regulamin dostępny na stronie Organizatora www.ck.zabno.pl

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność