Gmina Żabno zawarła umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Gmina Żabno zawarła umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji dróg w:
Pasiece Otfinowskiej,
– Żabnie
– Łęgu Tarnowskim.

Prace projektowe w miejscowości Pasieka Otfinowska będą obejmować odcinek około 620m na działce nr 143(ulica Wałowa). Termin wykonania to 8 czerwca 2024, a koszt to 46 125,00 zł. Wykonawcą projektu jest MM Infrastruktura.

W miejscowości Żabno prace projektowe obejmą odcinek około 370m ulicy Kościuszki. Termin zakończenia prac to 23 czerwca 2024 r
a koszt to 30 000,00 zł. Wykonawcą jest BML Projekt.

Ponadto zostanie wykonana dokumentacja projektowa na odcinku około 720 m ul. Dąbrowskiej w miejscowości Łęg Tarnowski. Droga ta wymagała wcześniej uregulowania stanu prawnego. Zakończenie prac przewidziano na 23 czerwca 2024 r. za kwotę 35 000,00 zł wykonawcą jest BML Projekt.” 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność