Gmina Żabno otrzymała dofinansowanie w kwocie 21 507 zł ze środków Województwa Małopolskiego na zadanie polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi

Gmina Żabno otrzymała dofinansowanie w kwocie 21 507 zł ze środków Województwa Małopolskiego na zadanie polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi –  „Małopolska deszczówka” – pn. „Dostosowanie gminnego budynku Żłobka i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystywanie wód deszczowych generowanych spływem z dachu tego budynku”.

Inwestycja obejmie montaż 1 podziemnego i 4 naziemnych zbiorników na deszczówkę przy budynku Żłobka i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim. Celem tego zadania jest pozyskanie części wód opadowych i roztopowych z dachu budynku oraz wykorzystanie zgromadzonej wody poprzez zamontowanie systemu umożliwiającego nawadnianie przyległych terenów zielonych.

Zbiornik podziemny będzie mógł pomieścić do 10 m3 wody. W zbiorniku zostanie zamontowana pompa umożliwiająca przepompowanie wody celem nawadniania przyległych terenów zielonych. Przy wejściu do budynku planowane jest podłączenie do rynien odprowadzających wody opadowe 4 naziemnych plastikowych zbiorników. W zbiornikach zostaną zamontowane specjalne zawory umożliwiające podłączenie węża ogrodowego z regulacją przepływu wody celem nawadniania nasadzeń roślin, drzew i krzewów.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność