Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571) informuje, iż w dniu 2 lutego 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Gang Zakręconych Mastersów” Żabno, Rynek 18 na realizację zadania publicznego „III Zlot Morsów Powiatu Tarnowskiego” – promocja zdrowego stylu życia.

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 8000 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 5 marca 2024 r. do dnia 30 kwietnia
2024 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 9 lutego 2024 r. do dnia 16 lutego 2024 r. Jednocześnie informuje się, że
w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność