Dofinansowanie na rozwój żłobków

W Urzędzie Miejskim w Żabnie Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz wraz z burmistrz Żabna Martą Herduś podpisali umowę gwarantującą dalszy rozwój funkcjonujących w Żabnie i Łęgu Tarnowskim żłobków. Dzięki finansom z programu „Maluch +” możliwe będzie utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Program „Maluch +” to program, z którego gmina korzysta systematycznie. Tym razem zdobyte środki wspomogą rozwój dwóch placówek żłobkowych. W tym celu podpisano dziś dwie umowy, które gwarantują zwiększenie liczby miejsc dla dzieci o 8 w żłobku w Żabnie oraz zwiększenie liczby miejsc o 16 w żłobku w Łęgu Tarnowskim. W obu placówkach zakupiony zostanie dodatkowy sprzęt: meble, wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne i kuchenne, zabawki, pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych. W Łęgu Tarnowskim dodatkowo przewidziano budowę placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, które zapewnią kompleksową opiekę przy nowym budynku żłobka. Wysokość dofinansowania w przypadku inwestycji w żłobek w Żabnie sięga 99 180,00 zł (81 925,86 zł ze środków europejskich oraz 17 354,14 zł w formie współfinansowania krajowego środków europejskich), natomiast w przypadku żłobka w Łęgu Tarnowskim jest to 198 560,00 zł (163 851,71 zł ze środków europejskich oraz 34 708,29 zł w formie współfinansowania krajowego środków europejskich). – Dla gminy Żabno na te dwa zadania zostanie przekazanych blisko 300 tysięcy złotych. Pierwsze z tych zadań dotyczy istniejącego już żłobka mieszczącego się w Łęgu Tarnowskim przy ul. Zborowskich. Środki w wysokości blisko 200 tysięcy złotych przeznaczone zostaną na zwiększenie liczby miejsc opieki o 16, zakupione zostanie też niezbędne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, a także powstanie plac zabaw. Te zadania zaplanowano na koniec listopada i żywimy nadzieję, że wszystko zostanie zrealizowane w terminie. Natomiast przed końcem października w placówce przy ul. Władysława Jagiełły w Żabnie planowane jest zwiększenie liczby miejsc w żłobku o 8 i na ten cel obejmujący również zakup pomocy dydaktycznych i montaż wyposażenia, gmina Żabno otrzymała blisko 100 tysięcy złotych – mówi Ryszard Pagacz, wicewojewoda małopolski. Dzięki inwestycji gmina będzie mogła zaoferować mieszkańcom łącznie 96 miejsc żłobkowych: 56 w Łęgu Tarnowskim i 40 w Żabnie. „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029” #GminaŻabno #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność