Dofinansowanie dla zabytków z Odporyszowa i Łęgu Tarnowskiego.

Dziś ogłoszone zostały wyniki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach którego zapewnione zostały środki finansowe w kwocie 1 mln złotych dla dwóch obiektów zabytkowych na terenie gminy Żabno. Dzięki temu wsparciu przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie, a także modernizacja zespołu pałacowo- parkowego w Łęgu Tarnowskim.

Zadanie p.n. „Konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw.

Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie – Etap I” otrzymało wsparcie rzędu 700 000,00 zł, a jego głównym celem będzie zabezpieczenie i zachowanie dekoracji malarskich wnętrza kościoła, które stanowią o charakterze odporyszowskiego Sanktuarium. Kwota ta zostanie przekazana przez gminę Żabno parafii w formie dotacji, co pozwoli na przeprowadzenie zakresu prac zgłoszonych do wniosku.

Drugim zadaniem, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest inwestycja p.n. „Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim”. Tutaj trafi 300 000,00 zł, a kwota ta przeznaczona zostanie na odnowienie pokrycia dachowego, likwidację zawilgoceń w pomieszczeniach oraz prace odwadniająco- drenarskie fundamentów budynku i terenu.

Efektami obu inwestycji będzie utrwalenie substancji zabytków i zahamowanie procesów ich destrukcji, co pozwoli na podjęcie kolejnych prac w przyszłości. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w Łęgu Tarnowskim i Odporyszowie to koniec 2024 roku.

Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków w powiecie tarnowskim zostanie przeprowadzonych 40 inwestycji, które łącznie zostały objęte dofinansowaniem 12 749 376,00 zł.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność