Dofinansowanie dla Biblioteki w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie otrzymała dofinansowanie w kwocie 23 800 zł na realizację projektu „Żabnieńskie drogi do niepodległości”. Całkowity koszt zadania wynosi 28 300 zł.

Zadanie polega na zorganizowaniu szeregu działań artystycznych, naukowych i historycznych popularyzujących wiedzę o Powstaniu Styczniowym w kontekście ogólnopolskim i lokalnym, angażujących społeczność gminy Żabno.

Wydarzenia odbywające się w ramach zadania:

  1. Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży.
  2. Wystawa “Powstanie Styczniowe w gminie Żabno i okolicach”, która zaprezentowana zostanie w Niedomicach, Łęgu Tarnowskim i Żabnie.
  3. Konferencja popularnonaukowa pt. “Żabno i okolice w dobie wydarzeń lat 1863-1864”. Poświęcona będzie wydarzeniom i postaciom związanym z Powstaniem Styczniowym na terenie gminy Żabno. Wezmą w niej udział: ks. Łukasz Bochenek – autor książki o powstańcach z Niedomic, Adam Tomczyk – pisarz, miłośnik lokalnej historii, autor książki “Pro Patria et memoria. Żabno i okolice w czasie Powstania Styczniowego”, Mieczysław Czosnyka – nauczyciel, autor książek o historii Łęgu Tarnowskiego.
  4. Piknik historyczny z udziałem grupy rekonstrukcyjnej Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne “Grot” Oddział Powstańczy 1863 ze Starachowic w Niedomicach.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność