Burmistrz Żabna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Żabna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.  Wysokość dotacji wynosi do 70% poniesionych udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej 7 000 złotych (siedem tysięcy złotych).

 

Wnioski  można składać od dnia 11 maja 2023 r. do dnia 25 maja 2023 r.

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć:

1)         za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno lub

2)         Osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Żabnie ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 7.30 – 16.00, wtorek 7.30 – 15.30, Środa 7.30 – 15.00, czwartek 7.30 – 16.00, piątek 7.30 – 15.00

 

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Żabno. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski dotyczące przedsięwzięć spełniających wymogi określone w niżej wymienionych uchwałach oraz złożone w wyznaczonym terminie.

 

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie na zasadach określonych w:

 

  • Uchwale nr L/667/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żabno oraz
  • uchwale nr LI/680/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającej uchwałę nr L/667/23.

 

Załączniki:

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2277773,burmistrz-zabna-oglasza-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-dofinansowanie-budowy-przydomowych-bi.html

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność