Burmistrz Żabna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Wysokość dotacji wynosi do 70% poniesionych udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej 7 000 złotych (siedem tysięcy złotych).

Wnioski  można składać od dnia 16 maja 2024 r. do dnia 29 maja 2024 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć:

1) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno lub

2)osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Żabnie ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 7.30 – 16.00, wtorek 7.30 – 15.30, Środa 7.30 – 15.00, czwartek 7.30 – 16.00, piątek 7.30 – 15.00

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Żabno. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski dotyczące przedsięwzięć spełniających wymogi określone w niżej wymienionych uchwałach oraz złożone w wyznaczonym terminie.     

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie na zasadach określonych w:

Uchwale nr LXIII/840/24 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żabno oraz

w załącznikach:

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność