Burmistrz Żabna informuje, że do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrownikach Wielkich, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 15 na realizację zadania publicznego „Dzień Dziecka z KGW Bobrowniki Wielkie – z dal

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1327) informuje, iż w dniu 11 maja 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrownikach Wielkich, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 15 na realizację zadania publicznego „Dzień Dziecka z KGW Bobrowniki Wielkie – z dala od  uzależnień”.

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 2600 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 2 czerwca 2023 r. do dnia 15 czerwca
2023 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 23 maja 2023 r. Jednocześnie informuje się, że
w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

 

Załącznik:

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2279545,burmistrz-zabna-informuje-ze-do-urzedu-miejskiego-w-zabnie-wplynela-oferta-kola-gospodyn-wiejskich-w.html

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność