Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Niedomicach

Trwa postepowanie przetargowe dla strategicznej inwestycji budowy stacji uzdatniania wody w Niedomicach, dla której Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę otrzymał 9,5 mln złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obecnie trwa analiza przedłożonej do przetargu dokumentacji, gdzie najkorzystniejsza finansowo oferta opiewa na wykonanie inwestycji za 13,2 mln złotych. Po sprawdzeniu poprawności dokumentacji, gmina Żabno będzie dążyć do zrealizowania zadania, co wymagać będzie dołożenia z własnego budżetu ponad 3 mln złotych.
Budowa stacji uzdatniania wody w Niedomicach ma być wykonana w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Realizacja inwestycji wpłynie na niezawodność i ciągłość dostaw wody, a także zabezpieczy wymaganą jej ilość dla mieszkańców całej gminy Żabno.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność