Dobiegają końca prace związane z II etapem budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Nieciecza, w tym budowy zlewni P6 i P5, w której skład wchodzą:

– sieć kanalizacyjna grawitacyjna DN 200 – 664 m,

– sieć kanalizacyjna grawitacyjna DN 160 – 106 m,

– sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE 63 – 246 m,

– pompownia ścieków P5.

Wartość II etapu zadania – 1 831 103,40 zł

W ramach I etapu wybudowano już 3190 metrów sieci kanalizacji ciśnieniowej z Niecieczy do Żabna oraz zamontowano dwie przepompownie ścieków w Niecieczy – P6 oraz w Żabnie – P6’. Wartość I etapu zadania to: 1 239 213,67 zł.

Inwestorem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno i Nieciecza jest Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne z Niedomic, a zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność