Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich

Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich   W ramach prac przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich zostanie wykonana m.in. rozbiórka starego boiska betonowego, budowa nowego boiska o wymiarach 43×23 m, o nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej – zielonej i pomarańczowej). Na boisku znajdzie się pole do gry w piłkę nożną/ręczną, 4 kosze do gry w koszykówkę oraz pole do gry w siatkówkę. W ramach inwestycji wykonane zostanie nowe ogrodzenie, dojście do obiektu z kostki brukowej wraz z opaską, utwardzenie miejsca pod przyszła wiatę, piłkochwyty, oświetlenie boiska, ławki, kosze oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół nowopowstałego obiektu.   Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TRANS-ART Artur Trytko w spadku. Koszt zadania opiewa na kwotę 885 017,59 zł z czego 182 570 zł dofinansowano w ramach Małopolskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, a 37 322,10 zł w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność